توسعه حمل و نقل پایدار

هسته اصول برنامه ریزی( Core planning principles  )

ارائه یک توسعه پایدار؛ ایجاد یک اقتصاد رقابتی قوی – تضمین سرزندگی مراکز شهر – حمایت از اقتصاد مرفه روستایی

توسعه حمل و نقل پایدار – ترویج (ارتقا) جوامع سالم

هسته اصول برنامه ریزی( Core planning principles  )

17- در نقش های کلی سیستم برنامه ریزی باید تصمیم ساز و تصمیم گیر هسته ی  اصول برنامه ریزی کاربری اراضی را تایید کند این 12 اصول برنامه ریزی شده باید:

 • طرح راهبری اصلی، قدرت بخشیدن به مردم محلی برای شکل دادن به محیط اطراف، که با برنامه های محلی و محله مختصر یک چشم انداز مثبت برای آینده منطقه ایجاد می کند.
 • طرح ها باید تا زمان جاری نگه داشته شوند و براساس کارمشترک و مشارکت برای مقابله با مسائل بزرگتر محلی آن ها باید یک چارچوب عملی که در آن تصمیم گیری در برنامه ریزی عملی می تواند با درجه بالایی از پیش بینی و بهره وری باشند ارائه دهند.
 • در این مورد بررسی دقیق ساده نیست اما به جای یک تمرین خلاقانه راه هایی برای افزایش و بهبود منطقه وجود دارد که در آن مردم زندگی خود را پیدا می کنند.
 • فعالانه حرکت کردن و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار برای ارائه خانه ها، کسب و کار و واحدهای صنعتی، زیرساخت ها و رونق محلی جاهایی که کشور نیاز دارد.هر تلاشی باید به طور عینی به منظور شناسایی و پس از آن پاسخگویی به مسکن ،توسعه کسب و کارو سایر نیازهای یک منطقه و پاسخ مثبت به فرصت های گسترده برای رشد ایجاد کند.طرح باید حساب خود را از سینگالهای بازار مانند قیمت زمین و قیمت مسکن و مجموعه ای از استراتژی روشن که برای زمین ها کافی هستند و برای توسعه در منطقه خود مناسب است اختصاص دهد.، با در نظر گرفتن نیازهای جوامع مسکونی و کسب و کار.
 • همیشه طراحی با کیفیت بالا و استاندارد خوب به دنبال تأمین سازگاری برای تمام سرنشینان موجود و آینده زمین و ساختمان است.
 • در نظر گرفتن نقش های مختلف و ویژگی شهرها ومناطق مختلف،ترویج سرزندگی مناطق شهری اصلی مان ، حفاظت از کمربند سبز در اطراف آنها، به رسمیت شناختن ویژگی ذاتی و زیبایی حومه شهر که از جوامع روستایی پررونق در درون آن حمایت میکند.
 • ازانتقال کربن کم، در آب و هوایی در حال تغییر، با در نظرگرفتن سیل پرخطر و تغییر ساحلی و تشویق به استفاده مجدد از منابع موجود از جمله تبدیل ساختمان های موجود و تشویق به استفاده از منابع تجدیدپذیر حمایت می کند ( به عنوان مثال، توسعه انرژی های تجدید پذیر)
 • به حفظ و بهبود محیط زیست طبیعی و کاهش آلودگی کمک کند. تخصیص زمین برای توسعه باید زمین را که ارزش زیست محیطی کمتردارند که مطابق با سیاست های دیگر در این چارچوب است را ترجیح دهند.
 • به استفاده موثر از زمین با استفاده مجدد از زمین که قبلا توسعه یافته (brown field) تشویق کنند به شرطی که از ارزش زیست محیطی بالاتر نرود.
 • ترویج استفاده از توسعه پیچیده و تشویق مزایای متعدد و استفاده از زمین در مناطق شهری و روستایی، که برخی از زمین ها را می توان به بسیاری از توابع را تخصیص داد( مانند حیات وحش، تفریح و سرگرمی، کاهش خطر سیل، ذخیره سازی کربن، یا تولید غذا).
 • از دارایی های میراث فرهنگی به شیوه مناسب اهمیتشان حفاظت کنند به طوری که می تواند از سهمشان برای کیفیت زندگی برای نسل های آینده و امروز لذت ببرند.
 • مدیریت خلاقانه الگوهای رشد، حداکثر استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری، تمرکز قابل توجه توسعه در مکان هایی که می توان با محیط زیست سازگار باشد ساخته شده است؛ و
 • حمایت از استراتژی توسعه محلی به منظور بهبود سلامتی، رفاه اجتماعی و فرهنگی برای همه و ارائه جامعه مناسب با امکانات فرهنگی و خدمات برای رفع نیازهای محلی است.

ارائه یک توسعه پایدار؛ ایجاد یک اقتصاد رقابتی قوی

18- دولت متعهد شده به تامین رشد اقتصادی به منظور ایجاد شغل و رفاه، ایجاد توانایی های ذاتی کشورش، و برای رویارویی با چالش های دوقلو از رقابت های جهانی و کربن کم در آینده است.

 • دولت متعهد شده به متقاعد ساختن سیستم برنامه ریزی که می تواند از رشد اقتصادی پایدار حمایت کند. برنامه ریزی باید به صورت مشوق باشد و به صورت مانعی برای رشد پایدار عمل نکند. بنابراین میزان قابل توجهی از نیاز قرار می گیرد برای این است که از طریق سیستم برنامه ریزی از رشد اقتصادی حمایت کند.
 • به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مسئولین برنامه ریزی محلی باید برنامه ریزی فعالانه برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کسب و کار و حمایت از اقتصاد مناسب برای قرن 21 داشته باشد.
 • سرمایه گذاری در کسب و کار بوسیله ی الزامات انتظارات سیاست برنامه ریزی نباید بر دوش آن ها قرار گیرد. سیاست های برنامه ریزی به دنبال رفع موانع بالقوه برای سرمایه گذاری است ازجمله محیط های فقیر، یا هرگونه فقدان زیرساخت، خدمات و یا مسکن.

تهیه و تنظیم طرح های محلی، مسئولین برنامه ریزی محلی باید: مجموعه ای از یک چشم انداز روشن اقتصادی و استراتژی برای منطق خود که رشد اقتصادی پایدار مثبت و فعالانه را تشویق می کند. مجموعه معیارها، یا شناسایی سایت های استراتژیک و سرمایه گذاری محلی و داخلی به منظور مطابقت با استراتژی و به منظور پاسخگویی به نیازهای پیش بینی شده در طول دوره طرح است.

پشتیبانی از بخش ها کسب و کارموجود، در نظر گرفتن اینکه آیا آن ها انقباض یا انبساط یابد و درصورت امکان، شناسایی و برنامه ریزی برای بخش هایی که به احتمال زیاد جدید یا درحال ظهور هستند، به منظور قراردادن در منطقه خود.

سیاست ها باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد به منظور تطبیق نیازها نه اینکه در طرح پیش بینی شده و اجازه می دهد تا پاسخ بدیهی به منظور تغییر در شرایط اقتصادی باشد. برنامه ریزی مثبت برای محل، ارتقاء و توسعه خوشه ها و یا شبکه های دانش محور و فناوری صنعت تکنولوژ خلاق یا بالابر.

شناسایی اولویت مناطق برای بازسازی اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت ها و افزایش زیست محیطی و تسهیل شیوه های کار انعطاف پذیر، بعنوان مناطق مسکونی و تجاری یکپارچه که در همان واحد استفاده می شود.

 • سیاست برنامه ریزی باید از حفاظت طولانی مدت سایت های اختصاص داده شده برای اشتغال جلوگیری کند که در آن هیچ چشم انداز مناسب از یک سایت که برای این منظور است مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص زمین باید به طور منظم بررسی شود. که جای هیچ چشم انداز مناسبی از یک مکان که برای استفاده اشتغال تخصیص شده نمی شود، برنامه های کاربردی برای استفاده جایگزین از زمین یا ساختمان باید مورد بحث قرارگیرد. محاسن خود را با توجه به سیگنالهای بازار و نیاز نسبی برای زمین های مختلف به منظور حمایت از جوامع پایدار محلی مورد استفاده قرار گیرد.

2- تضمین سرزندگی مراکز شهر:

 • سیاست برنامه ریزی باید مثبت باشد. محیط رقابتی مرکز شهر و مجموعه ای از سیاست ها برای مدیریت و رشد مراکز در طول دوره طرح توسعه یابد. در طراحی طرح های محلی، برنامه ریزی محلی مسئولین دولتی باید: شناسایی مراکز شهر را به عنوان قلب جوامع خود و سیاست هایی برای حمایت از بقاء و نشاط خود را پیگیری کنند. تعریف شبکه و سلسله مراتب مراکز مقاوم که به منظور پیش بینی تغییرات اقتصادی آینده است.

تعریف از اندازه مراکز شهر و مناطق خرید اصلی براساس تعریف واضح از frontages ابتدایی و متوسطه در مراکز تعیین شده و مجموعه سیاست هایی که در توسعه مراکز رقابتی شهر که به مشتری اجاز می دهد مشتری انتخاب کند و خرده فروشی متنوعی را پیشنهاد دهد که نشان دهنده هویت مراکز شهر است. حفظ و تقویت بازارهای موجود در صورت لزوم، معرفی دوباره و یا ایجاد امکانات جدید که از بازارهای جذاب و رقابتی باقی مانده اطمینان حاصل کرد.

تخصیص طیف وسیعی از سایت های مناسب به منظور مواجه شدن با مقیاس و نوع خرده فروشی، اوقات فراغت، تجاری، اداری، گردشگری، فرهنگی اجتماعی و مسکونی توسعه مراکز شهر مورد نیاز است. مهم این است که برای خرده فروشی، با استفاده اوقات فراغت، اداره و مرکز اصلی شهر نیاز دارد که به طور کامل با آن مواجه شود. مسئولین برنامه ریزی محلی باید با مکان های محدود قابل دسترسی توافق کنند.

بنابراین یک ارزیابی از نیاز به گسترش مراکز شهر به منظور اطمینان از عرضه کافی از سایت های مناسب را به عهده می گیرند. لبه های مناسب مکان های مرکزی به مرکز اصلی شهر اختصاص داده شد که به مرکز شهر و مکان های مرکزی شهر که مناسب و با ارزش اند و قابل دسترسی نیستند متصل شوند. اگر لبه کافی از سایت مرکز نمی تواند شناسایی شود، مجموعه سیاست هایی برای رفع نیازهای مشخص شده به منظور دسترسی به دیگر مکان هایی است که به خوبی به مرکز شهر متصل شده است. مجموعه سیاست هایی برای در نظرگفتن طرح پیشنهادی استفاده مرکز اصلی شهر که نمی تواند در مجاورت مرکز شهر تطبیق داده شود.

تشخیص اینکه توسعه مسکونی می تواند نقش مهمی را در حصول اطمینان از سرزندگی مراکز و مجموعه ای از سیاست ها برای تشویق توسعه مسکونی در مکان های مناسب بازی کنند. جایی که مراکز شهر رو به کاهش، مسئولین برنامه ریزی محلی باید برنامه ریزی مثبتی برای آینده خود به منظور تشویق فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید آموزشی مداوم به منظور برنامه ریزی برنامه های کاربردی برای استفاده مراکز اصلی شهر است که در مرکز موجود نیست و مطابق با برنامه های محلی متداول نیست. آن ها باید نیازهای برای استفاده مراکز اصلی شهر به منظور قراردادن در مراکز شهر به کارببرند پس از آن در لبه از مکان مرکز و تنها اگر مکان های مناسب دردسترس نیست باید مکان های مرکزی را مطرح کرد. وقتی که لبه از مرکز و خارج از مرکز پیشنهادی مطرح می شود اولویت باید به منظور دسترسی مکان هایی که به خوبی به مرکز شهر متصل هستند داده شود. متقاضیان و مسئولین برنامه ریزی محلی باید انعطاف پذیری را برروی مسائل مانند شکل و مقیاس آن نشان دهد.
 • این روش مداوم نباید برای ادارات روستایی با مقیاس کوچک یا دیگر توسعه روستایی در مقیاس کوچک به کار رود.
 • هنگامی که ارزیابی های برای خرده فروشی، اوقات فراغت توسعه ادارات در خارج از مراکز شهر به کار می رود که مطابق با یک برنامه محلی جدید نیست. مسئولین برنامه ریزی محلی به یک ارزشیابی موثر نیاز دارند. درصورتی که توسعه بسیار مناسب باشد آستانه فضای اشکوب به صورت محلی تنظیم می شود. (اگر هیچ آستانه ی محلی تنظیم شده ای وجود نداشته باشد به طور پیش فرض آستانه 2.500 متر مربع است) این باید شامل ارزیابی از تاثیر طرح های موجود، مردم متعهد و برنامه ریزی شده و سرمایه گذاری خصوصی در مرکز یا مراکز در منطقه حوضه آبریز از تاثیر طرح در مرکز شهر سرزندگی و نشاط، شامل انتخاب مصرف کننده های محلی و تجاری در مرکز شهر و منطقه وسیع تر، تا 5 سال از زمانی که نرم افزار ساخته شده است. برای طرح های بزرگ که در آن تاثیر کامل خواهد داشت که در 5 سال نمی توان تشخیص داد. تاثیر آن باید در 10 سال مورد بررسی قرارگیرد از زمانی که برنامه ی آن را شروع کردند.
 • از آن جایی که برنامه نمی تواند به آزمون مداوم و یا به احتمال زیاد به تاثیر نامطلوب قابل توجهی برروی یکی یا بیشتر از عوامل فوق دست یابد باید از آن خودداری کند.

3- حمایت از اقتصاد مرفه روستایی

 • سیاست برنامه ریزی باید از رشد اقتصادی در مناطق روستایی به منظور ایجاد شغل و رفاه با درنظر گرفتن روش های مثبت به منظور توسعه پایدار حمایت کند. برای ترویج اقتصاد روستایی قوی و برنامه های محلی و محله باید: از رشد پایدار و گسترش همه انواع کسب و کار و سرمایه گذاری در مناطق روستایی که هردو از طریق تبدیل ساختمان های موجود و طراحی ساختمان های جدید است حمایت کنند. ترویج توسعه و تنوع کشاورزی و سایر زمین ها بر اساس کسب و کار روستایی است.

حمایت از گردشگری روستایی پایدار و توسعه اوقات فراغت که به نفع کسب و کار در مناطق روستایی، جوامع و بازدیدکنندگان و احترام به هویت حومه است این باید شامل حمایت از ارائه و گسترش امکانات توریستی و بازدیدکنندگان در مکان های مناسب که در آن نیازهایی بر اساس امکانات موجود در مراکز خدمات روستایی شناسایی شده که آشنا نیست.

ترویج حفظ و توسعه خدمات محلی و امکانات جوامع در روستاها، ازجمله مغازه های محلی، مکان های ملاقات سالن های ورزشی، ساختمان های فرهنگی، خانه های عمومی و مکان های عبادت است.

4- توسعه حمل و نقل پایدار

 • سیاست های حمل ونقل نقش مهمی را در تسهیل توسعه پایدار و همچنین به محض کمک کردن به پایداری و اهداف سلامت ایفا می کند. به طور دقیق استفاده از فناوری می تواند نیاز به سفرکردن را کاهش دهد. سیستم حمل و نقل نیاز دارد به تعادل که به نفع روش حمل و نقل پایدار است به مردم درباره چگونگی سفرشان انتخاب دقیقی می دهد. دولت سیاست ها و اقدامات متفاوت در جوامع مختلف و فرصت هایی برای به حداکثر رساندن حمل و نقل پایدار و راه حل هایی که از مناطق شهری به روستایی متفاوت است را تشخیص می دهد.
 • تشویق باید راه حل هایی را که کاهش تراکم و انتشارگازهای گلخانه ای را حمایت می کند ارائه دهد، مسئولین برنامه ریزی محلی در تهیه برنامه های محلی باید از الگوی توسعه حمایت کنند جایی که برای انجام این کار، تسهیل استفاده از روش های پایدار حمل و نقل معقول و منطقی باشد.
 • مسئولین محلی باید با مسئولین همسایه و ارائه دهندگان حمل و نقل به منظور توسعه استراتژی برای ارائه زیرساخت های مناسب کارکنند که به حمایت از توسعه پایدار نیاز دارد. ازجمله امکاناتی با مقیاس بزرگ مانند مبادلاتی که به وسیله راه آهن حمل می شوند امکاناتی در خیابان ها برای رانندگان یا سرمایه گذاری حمل و نقل مورد نیاز برای حمایت از استراتژی برای رشد بنادر، فرودگاه ها یا دیگر ژانراتور عمده که در مناطق خود تقاضای سفر می کنند. دستورالعمل اولیه از امکانات خیابان ها و جاده برای رانندگان که باید از ایمنی و رفاه کاربر جاده حمایت کنند.
 • همه تحولاتی که مقادیر قابل توجهی از جنبش را بوجود می اورند باید از بیانیه ی حمل ونقل یا از ارزیابی حمل و نقل حمایت کنند برنامه ها و تصمیمات باید محاسبه شود که آیا:

فرصت هایی برای روش های حمل و نقل پدیدار با توجه به ماهیت و موقعیت مکان ها به منظور کاهش نیاز به زیرساخت های حمل و نقل آینده در نظر گرفته شده است.

دسترسی امن و مناسبی را می توان در مکانهایی که می تواند برای همه مردم به دست آید.

پیشرفت می تواند در شبکه ی حمل و نقل انجام شود که هزینه به طور موثر اثرات قابل توجهی از توسعه را محدود می کرد. توسعه باید به تنهایی مانع زمینه های حمل و نقل که در آن اثرات تجمعی باقی مانده از توسعه شدید هستند شود.

 • وقتی که برنامه ریزی برای بنادر، فرودگاه ها و فرودگاه است که موضوعی برای یک بیانیه ی سیاست ملی جداگانه نیست برنامه ها باید علت رشد خود و نقشی که در خدمت کسب و کار و اوقات فراغت ، آموزش و نیازهای خدمات ضروری دارند را بیان کنند برنامه باید علت این چارچوب ها را به عنوان مجموعه اصولی در اظهارات مرتبط با سیاست های ملی و چارچوب دولت برای حمل و نقل هوایی انگلستان بیان کنند.
 • برنامه ها و تصمیمات باید از تحولاتی که جنبش های قابل توجهی تولید می کنند اطمینان حاصل کنند که در آن نیاز به سفر به حداقل خواهد رسید و استفاده از روش های حمل و نقل پایدار می تواند به حداکثر برسد. با این حال نیاز دارد که علت مجموعه سیاست هایی که از جاهای دیگر در این چارچوب به خصوص در مناطق روستایی است بیان کنند.
 • برنامه ها برای استفاده از روش های حمل و نقل پایدار به منظور جابه جایی مردم یا کالا از فرصت ها حفاظت و بهره برداری کنند بنابراین تحولات باید درجایی که عملی می شوند واقع شوند.
آماده کردن تحویل موثر کالا و تجهیزات
 • اولویت دان به عابر پیاده و حرکات چرخه، دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی با کیفیت بالا.
 • ایجاد طرح بندی های امن و مطمئن که درگیری بین ترافیک و دوچرخه سواران و یا پیاده رو را به حداقل می رساند و از خیابان های درهم و برهم و جای که خانه ها را بنا می کنند اجتناب کنند.
 • یکپارچه کردن امکانات برای شارژ پلاگین(به پریز زدن) و صدور فوق العاده کم وسایل نقلیه
 • درنظر گرفتن نیازهای افراد ناتوان به وسیله همه ی روش های حمل و نقل
 • یک ابزار کلیدی برای تسهیل برنامه سفر این خواهد بود هم تحولات که مقادیر قابل توجهی از جنبش را بوجود می آورند باید ملزم به ارائه برنامه سفر باشند.
 • سیاست های برنامه ریزی باید اهداف برای تعادل از کاربرهای اراضی در داخل منطقه خود داشته باشد که مردم می توانند برای به حداقل رساندن طول سفر برای اشتغال، خرید، اوقات فراغت، آموزش و پرورش و فعالیت های دیگر تشویق شوند.
 • برای توسعه مناطق مسکونی در مقیاس بزرگتر، سیاست های برنامه ریزی باید ترکیبی استفاده کنند به منظور فراهم نمودن فرصت هایی برای انجام فعالیت های روزمره از جمله کار برروی سایت. جایی که قابل استفاده است به خصوص در درون توسعه در مقیاس بزرگ، امکانات کلیدی مانند مدارس ابتدایی و مغازه های محلی باید در جاهایی که بیشترین ویژگی مسیرهای پیاده روی را داشته باشد قرار گیرد.
 • اگر استانداردهای پارک های محلی برای توسعه مناطق مسکونی و غیرمسکونی تنظیم شود مسئولین برنامه ریزی محلی باید بیان کنند.
 • دسترسی به توسعه
 • نوع، ترکیب و استفاده از توسعه
 • دردسترس بودن فرصت ها برای حمل و نقل عمومی
 • سطوح مالکیت خودروهای محلی
 • نیاز کلی به منظور کاهش استفاده از صدور بالای حمل و نقل
 • مسئولین محلی باید به دنبال بهبود کیفیت پارکینگ در مراکز شهری را به طوری که مناسب، امن و مطمئن است باشند. ازجمله پیش بینی مناسب برای موتورسیکلت، آن ها باید هزینه پارکینگ مناسب که باعث تضعیف نشدن سرزندگی مراکز شهر است را تنظیم کنند.

اجرای پارکینگ باید متناسب باشد.

 • مسئولین محلی برنامه ریزی باید مورد شناسایی و حفاظت قرارگیرند جایی که شواهد قوی سایت و مسیرهایی که می تواند عیاری در توسعه زیرساخت ها به منظور افزایش انتخاب حمل و نقل باشد وجود دارد.
5- حمایت از زیرساخت های ارتباطی با کیفیت بالا
 • پیشنهاد کردن زیرساخت های ارتباطی با کیفیت بالا برای رشد پایدار اقتصادی ضروری است. توسعه فناوری پهن باند با سرعت بالا و شبکه های ارتباطی دیگر که نقش حیاتی در افزایش ارائه امکانات و خدمات محلی بازی می کنند.
 • در تهیه ی برنامه های محلی، مسئولین برنامه ریزی محلی باید از گسترش شبکه های ارتباطات الکترونیکی حمایت کنند. ازجمله مخابرات و پهن باندهای با سرعت بالا. آن ها باید به منظور نگهداری تعدادی از دکل های رادیویی و ارتباطات از راه دور و سایت هایی برای نصب و راه اندازی به منظور به حداقل رساندن سازگاری با بهره برداری موثر از شبکه هدفگذاری شوند.

دکل های موجود، ساختمان ها و سازه های دیگر باید مورد استفاده واقع شوند مگراینکه نیاز به یک سایت جدید توجیه شده باشد که سایت های جدید مورد نیاز است. تجهیزات باید به طور مشفقی جای که مناسب است طراحی و پنهان شود.

 • مسئولین برنامه ریزی محلی نباید یک ممنوعیت جدید بر روی توسعه ارتباطات از راه دور در مناطق معین تحمیل کنند. 4 مقاله کلی در جهت بیش از یک منطقه گسترده و یا یک طیف گسترده ای از مخابرات(ارتباطات از راه دور) و یا فشاری بر حداقل فاصله بین توسعه مخابرات جدید و توسعه موجود است آن ها باید مطمئن شوند که:

آن ها شواهدی را به منظور نشان دادن اینکه زیرساخت های مخابراتی دخالت قابل توجه و جبران ناپذیری با دیگر تجهیزات الکتریکی، خدمات ترافیک هوایی ویا تجهیزات که در منافع ملی به کار می رود را می دهند. آن ها در نظر گرفته اند که امکان ساخت و ساز ساختمان های جدید و یا سازه های دیگر تداخلی در پخش و خدمات مخابرات دارند.

 • برنامه هایی برای توسعه ارتباطات از راه دور(ازجمله قبل از تقویت در قسمت 24 از نظم توسعه عمومی مجاز)بوسیله شواهد لازم برای توجیه توسعه پیشنهادی حمایت می کند که این باید شامل موارد زیر باشد، نتیجه ی مشاوره با سازمان ها با توجه به توسعه ارائه شده به ویژه با بدنه مربوط جایی که یک دکل درنزدیکی یک مدرسه یا کالج یا در اطراف یک منطقه حفظ شده قانونی یک فرودگاه یا سایت های فنی وجود دارد.
 • برای اضافه کردن یک دکل موجود یا ایستگاه پایه یک بیانیه که self cetifes است. که در معرض انباشتگی قرار می گیرد زمانی که عملیاتی بیش از یک کمیسیون بین المللی در دستور العمل حقاظت از اشعه غیر یونیزان وجود ندارد یا برای دکلهای جدید یا ایستگاه پایه، شواهدی که متقاضی به بررسی امکان نصب آنتن ها بر روی ساختمان های موجود، دکل و یا ساختارهای دیگر و بیانیه ای که خود تصویب می کند که زمانی دستورالعمل های کمیسیون بین المللی موثر خواهد شد.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید برنامه های کاربردی در زمینه ی برنامه ریزی تیین کنند آن ها نباید به دنبال رقابت بین اپراتورها ی مختلف برای جلوگیری از سوال مورد نیاز درباره ی سیستم ارتباطات از راه دور و یا تدابیر حفاظتی تعیین سلامت باشنداگر این پیشنهاد مطابق با دستور العمل های کمیسیون بین المللی باشد در معرض عموم قرار می گیرد.
6- ارائه انتخاب گسترده از خانه های با کیفیت بالا
 • به منظور افزایش قابل توجه عرضه مسکن، مسئولین برنامه ریزی محلی باید:
 • استفاده از شواهد پایه خود به منظور اطمینان حاصل کردن از برنامه های محلی خود را که کامل اند، نیازهای که به طور عینی برای بازار و مساکن که مقرون به صرفه اند در منطقه مسکونی بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد تا آن جایی که با مجموعه سیاست ها در این چارچوب از جمله شناسایی سایت های کلیدی که با تحویل حیاتی برای استراتژی مسکن در طول دوره طرح مطابقت می کند.
 • شناسایی و به روز رسانی سالیانه جهت آماده سازی سایت های قابل تحویل خاص کافی است برای ارائه رشد 5 سال ارزش مسکن در برابر تقاضای مسکن مورد نیاز با بافراضافی 5 درصد(حرکت به جلو بعد از یک دوره طرح). برای اطمینان از انتخاب و رقابت در بازار برای زمین. از آن جایی که یک رکود مداوم تحت تحویل مسکن وجود داشته مسئولین برنامه ریزی محلی باید بافر را به 20 درصد افزایش دهند(حرکت به جلو در یک دوره طرح) . به منظور ارائه یک چشم انداز واقعی جهت دستیابی به نتیجه برنامه ریزی و اطمینان از انتخاب و رقابت در بازار برای زمین است.

شناسایی یک منبع خاص، سایت های قابل توسعه و یا مکان های گسترده ای برای رشد 6 تا 10 سال و در صورت امکان برای 11 تا 15 سال

 • برای بازار و مقرون به صرفه بودن مسکن مورد انتظار تحویل مسکن را از طریق یک خط سیر مسکن برای یک دوره برنامه و مجموعه ای از اجرای استراتژی مسکن طیف گسترده از توصیف مسکن که چگونه آن ها از تامین 5 ساله زمین های مسکن به منظور اهداف مناسب مسکن خود حمایت می کنند.
مجموعه ای از رویکرد خود را به تراکم مسکن به منظور انعکاس شرایط محلی
 • مسئولین برنامه ریزی محلی ممکن است کمک هزینه برای سایت های که سود غیر مترقبه 5ساله دارند تدارک دهند اگر آن ها شواهد قانع کننده که سایت ها به طور مداوم در دسترس است داشته باشند و در منطقه محلی به ارائه یک منبع قابل اعتماد از عرضه ادامه خواهند داد هرگونه کمک هزینه باید توجه واقع بینانه ی به منظور ارزیابی استراتژی زمین مسکن قابل دسترس روش های تحویل سود غیرمترقبه تاریخی و گرایش های مورد انتظار در آینده داشته باشد و نباید باغ های مسکونی را در بربگیرد.
 • برنامه های کاربردی مسکن باید زمینه پیش فرض در حمایت از توسعه پایدار را در نظر گرفته باشند سیاست های مربوط به عرضه مسکن باید به روز در نظر گرفته شود درصورتی که مسئولین برنامه ریزی محلی نمی توانند یک عرضه ی 5ساله از سایت های تحویل مسکن نشان دهند
 • برای ارائه انتخاب گسترده از خانه های با کیفیت بالا، گسترش فرصت های برای مالکیت خانه ها و ایجاد جوامع پایدار، فراگیر، مختلط مسئولین برنامه ریزی محلی باید:
 • برنامه ریزی برای ترکیبی از مسکن براساس روند جمعیت فعلی و آینده و روندهای بازار و نیازهای گروه های مختلف در جامعه (ازجمله، اما محدود به، خانواده ها با کودکان، افراد مسن، افراد معلول، خانواده ها و افرادی که مایل به ساخت خانه شان هستند نیست)
 • شناسایی اندازه، نوع، حق تصرف و محدوده از مسکن که در مکان های خاص، منعکس کننده تقاضای محلی است را منعکس می کند
 • جایی که آن ها شناسایی کرده اند مسکن مقرون به صرفه مورد نیاز است. مجموعه ی سیاست های برای برآوردن این نیاز در سایت، مگراینکه ارائه خارج از سایت یا مشارکت مالی از ارزش برابر گسترده که می تواند استوار باشد توجیه کند( به عنوان مثال برای بهبود یا استفاده ی موثرتر از سهام مساکن موجود) و رویکرد مورد توافق منجر به ایجاد اهداف جوامع مختلط و متعادل می شود این سیاست باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد. به منظور اینکه تغییرشرایط بازار را در طول زمان شرح دهد.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید شناسایی و برگردند به استفاده مسکونی مسکن های خالی و ساختمان هایی که در خط (line) استراتژی خانه های محلی و خانه های خالی هستند. و جایی که به تعیین مشخصه تحت اجبار قدرت خرید اختصاص می دهند آن ها باید به طور نرمال برنامه هایی برای تغییر به منظور استفاده های مسکونی و هرگونه توسعه در ارتباط با ساختمان های تجاری برنامه ریزی کنند( درحال حاضر استفاده از کلاسB) جایی که یک نیاز مشخص برای مساکن اضافی در آن منطق وجود دارد به شرطی که دلایل اقتصادی قوی که چرا چنین توسعه نامناسب نخواهد بود وجود نداشته باشد.
 • عرضه خانه های جدید که گاهی اوقات می تواند بهترین راه حل از طریق برنامه ریزی برای توسعه مقیاس بزرگتر به دست آورد. مانند شهرک جدید یا ضمیمه هایی برای روستاها و شهرک های موجود که اصول باغ شهرها را دنبال می کند. کارکردن در حمایت از جوامع خود، مسئولین برنامه ریزی باید درنظربگیرند که آیا چنین فرصت های ارائه بهترین راه حل برای دستیابی به توسعه پایدار است در انجام این کار آن ها باید درنظر بگیرند که آیا برای ایجاد کمربند سبز در اطراف و یا مجاور آن از جمله توسعه های جدید مناسب است.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید مواردی برای تنظیم سیاست ها برای مسئولین دربرابر توسعه نامناسب از باغ های مسکونی در نظر بگیرند برای مثال جایی که توسعه می تواند آسیبی به مناطق محلی باشد
 • درمناطق روستایی، وظایفی به منظور همکاری با مسئولین همسایه به کارمی برند مسئولین برنامه ریزی محلی باید به شرایط محلی و توسعه مسکن که برنامه ریزی شده پاسخگو باشند تا منعکس کننده نیازهای محلی به ویژه برای مسکن مقرون به صرفه بودن. ازجمله از طریق سایت استثنایی روستایی که در آن مناسب است باشند مسئولین برنامه ریزی محلی باید به طور خاص درنظر بگیرند که آیا اجازه می دهد به برخی از بازارهای مسکن که ارائه اضافی قابل توجهی از مسکن ارزان قیمت به منظور نیازهای محلی تسهیل می کند.
 • به منظور ترویج توسعه پایدار در مناطق روستایی مسکن باید جایی که در آن افزایش یا حفظ هویت جوامع روستایی است واقع شود به عنوان مثال: جایی که گروه از شهرک های کوچکتر، توسعه در یکی از دهکده ها ممکن است از خدمات که در یک روستایی نزدیک وجود دارد پشتیبانی کند. مسئولین برنامه ریزی محلی باید خانه های منزوی جدید در حومه شهر اجتناب کنند مگراینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد مانند:
 • نیاز اساسی برای زندگی کارگر روستایی که به طور مداوم در جایی نزدیک به روستای خود کار می کند یا جایی که توسعه، استفاده بهینه پایدار از میراث فرهنگی را ارائه می دهد و یا می تواند جهت توسعه توانمند به منظور حصول اطمینان از آینده میراث های فرهنگی و مناسب واقع شود.
 • جایی که توسعه باعث استفاده از ساختمان های از کارافتاده و قدیمی شود و منجر به بهبود فوری آن ها می شود یا،
 • کیفیت بی نظیر یا ماهیت نوآورانه ی طراحکی خانه ؛ چنین طراحی باید: درواقع شاخص بودن یا نوآوری طراحی به افزایش استانداردهای طراحی در نواحی شهری کمک می کند.
 • انعکاس بالاترین استاندارد در معماری
 • بهبود قابل توجه تنظیم نوری آن ها
 • حساسیت نسبت به ویژگی های معین ناحیه ی محلی
 • نیاز به طراحی خوب
 • دولت اهمیت زیادی برای طراحی محیط های ساختمانی قائل است یک طراحی خوب یک جنبه کلیدی از یک توسعه پایدار است که عنصر جدانشدنی یک برنامه ریزی خوب است و باید به صورت مثبت برای ساختن مکان های بهتر برای مردم مشارکت کنند.
 • این مهم است که برای برنامه ریزی مثبت جهت دستیابی به کیفیت بالا و طراحی فراگیر برای کل فرایند توسعه ازجمله ساختمان های شخصی، فضاهای عمومی و خصوصی و طرح های توسعه منطقه گسترده.
 • برنامه های محلی و منطقه ای باید سیاست های قوی و جامع را توسعه دهند که کیفیت توسعه که هر منطقه باید داشته باشد را دربر می گیرد چنین سیاست هایی باید براساس اهداف بیان شده برای آینده منطقه و درک و ارزیابی ویژگی های آن است. سیاست برنامه ریزی و تصمیمات باید به دنبال اطمینان حاصل شود که توسعه:
 • کارکرد و کیفیت بالا در منطقه نه تنها در کوتاه مدت بلکه درطولانی مدت باعث توسعه می شود.
 • یک حس قوی از محل، با استفاده از street scapes و ساختمان به منظور ایجاد مکان های جذاب و راحت برای زندگی، کار و بازدید ایجاد کنند.
 • بهینه سازی بالقوه از سایت به منظور تطبیق توسعه، ایجاد و تداوم یک ترکیب مناسب از کاربردهای (شامل ادغام فضای سبز و دیگر فضای عمومی به عنوان بخشی از توسعه ) و حمایت از امکانات محلی و شبکه های حمل و نقل می باشد.
 • پاسخ به ویژگی های محلی و تاریخی و انعکاس هویت های محیط های محلی و مناسب، درحالی که از نوآوری مناسب جلوگیری نمی کند یا دلسرد نمی شود.
 • ایجاد محیط های امن و قابل دسترس که در آن جرم و بی نظمی و ترس از جرم و جنایت، کیفیت زندگی یا انسجام اجتماعی را تضعیف نمی کند.
 • به عنوان یک نتیجه از معماری خوب و چشم انداز (lanseaping) مناسب دیدی جذاب دارند.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی می توانند با درنظر گرفتن استفاده از کدهای طراحی به ارائه نتایج با کیفیت بالا کمک کنند. با این حال، سیاست های طراحی باید از تجویز غیرضروری و یا جزئیات و باید در هدایت تمرکز مقیاس کلی، چگالی، تجمع، ارتفاع، چشم انداز، طرح، نیروی انسانی و دسترسی از توسعه های جدید در رابطه با ساختمان های همسایه و مناطق محلی به طور کلی است جلوگیری کنند.
 • سیاست های برنامه ریزی و تصمیمات نباید برای تحمیل سبک های معماری یا سلایق خاص تلاش کنند و آن ها نباید نوآوری، اصالت، ابتکار عمل از طریق احتیاجات بی اساس مطابق با سبک یا فرم های توسعه سرکوب کنند با این حال باید به موقع به دنبال ترویج و یا تقویت تفاوت های محلی باشند.
 • اگرچه ظاهری بصری و معماری از ساختمان های منحصربه فرد، که عوامل بسیار مهم، تامین امنیت باکیفیت بالا، طراحی را شامل می شود که فراتر از ملاحظات زیباشناختی است. بنابراین سیاست برنامه ریزی و تصمیمات باید ارتباط بین مردم و مکان ها توسعه جدید به محیط طبیعی و تاریخی و ساخته شده ادغام کنند.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید به سازماندهی بررسی طرح محلی درمحل برای ارائه ارزیابی و حمایت به منظور حصول اطمینان از استانداردهای رباتیش طراحی بالا بپردازند. آن ها هم چنین باید در زمان مناسب به پروژه های بزرگ برای بررسی یک طرح ملی مراجعه کنند. به طور کلی تعامل اولیه در طراحی بزرگترین مزایای تولید است. در ارزیابی برنامه های کاربردی مسئولین برنامه ریزی محلی باید به توصیه های از بررسی panel طراحی توجه کنند.
 • در تعیین برنامه های کاربردی باید به طرح های نوآورانه بالاترین وزن اختصاص یابد که این امر موجب افزایش استاندارد در این منطقه می شود.
 • پروانه ساخت باید برای توسعه ی طرح های ضعیف که موجب از دست رفتن فرصت های موجود برای بهبود ویژگی و کیفیت آن منطقه می شود باید باطل شود.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی نباید مجوز ساختمان یا یرساخت های که سطح مقاومت بالایی دارند را رد کنند به دلیل نگرانی درباره ی ناسازگاری با town space موجود، اگر این طراحی خوب کاهش یابند. تعیین اقتصادی میراث فرهنگی و تاثیرش ممکن است باعث آسیبهای اساسی به اقتصاد شود یا تنظیم آن مانع سود آوری پیشنهادی، اجتماعی و اقتصادی شود.
 • از کاربران انتظار خواهد رفت که تحت تاثیر طرح پیشنهادی که نزدیک به طرح تکامل یافته دیدگاه جامعه است کارکند. پیشنهاداتی که این مسئله را نشان می دهد در توسعه طرح پیشرفت جدید باید مطلوب تر به نظر برسد.
 • تبلیغات ضعیف می تواند تاثیر منفی بر روی ظاهر محیط طبیعی و مصنوعی داشته باشد. کنترل زیاد تبلیغات در فضای باز باید در مفهوم و بهره برداری کارآمد، موثر و ساده باشد. تنها آن تبلیغات که به طور واضح اثر قابل ملاحظه یا بر روی محیط و اطراف دارند باید در معرض ارزیابی دقیق مسئولین برنامه ریزی محلی باشند. تبلیغات باید با درنظرگرفتن اثرات تجمعی به کنترل موضوعات مورد علاقه از ملایمت ها و امنیت عمومی بپردازد.
 • هرکجا یک منطقه درجه ای از حفاظت ویژه بر اساس سازگاری را توجیه کند یک (Area of special control order) ممکن است تایید شود. قبل از پیشنهاد رسمی یک (Area of special control order) مسئولین برنامه ریزی محلی انتظار دارند تا با تجارت محلی و سازمان سازگار درباره ی این پیشنهاد مشورت کنند قبل از اینکه یک جهت دهی برای حذف رضایت مصلحتی برنامه ریزی برای تبلیغات خاص ایجاد شود، مسئولین برنامه ریزی محلی انتظار خواهند داشت جهتی (سیری) که سازگاری بصری را بهبود بخشد نشان دهند و هیچ روش کنترل موثر دیگری برای نمایش دسته ی خاص از تبلیغات وجود ندارد. مناظره سازمان و افراد که منافع آن ها توسط این مسیر تحت تاثیر باشد باید به عنوان بخشی از این فرایند دنبال شود.
8- ترویج (ارتقا) جوامع سالم
 • سیستم برنامه ریزی می تواند نقش مهمی در تسهیل تعامل اجتماعی و ایجاد جوامع فراگیر و سالم ایفا کند مسئولین برنامه ریزی محلی باید یک چشم انداز مشترک با امکانات و محیط مسکونی جوامع ایجاد کند که آنها مایل به دیدن آن باشند برای حمایت از این سیستم مسئولین برنامه ریزی محلی باید هدفی را برای تمام بخش های جامعه در توسعه طرح های محلی در تصمیمات برنامه ریزی درگیر کنند، به نوبه ی خود باید هدف برای دستیابی به مکان های باشد که باعث ترویج:
 • فرصت برای جلسات بین اعضای جامعه که ممکن است در تماس با یکدیگر نباشند از جمله از طریق توسعه کاربردی پیچیده (mixed-use developments)، مراکز محلی قوی، خیابان های فعال (frontages) که موجب می شود در مجاورت هم کار و زندگی و بازی کنند.
 • محیط های امن و قابل دسترس که در آن جرم و بی نظمی و ترس از جرم و جنایت کیفیت زندگی یا انسجام جامعه را تضعیف نمی کند.
 • پیشرفت های ایمن و قابل دسترس از جمله مسیر پیاده روهای مشخص و فضای عمومی با کیفیت بالا که استفاده مستمر و فعالانه از مناطق عمومی را تشویق می کند.
 • برای ارائه امکانات و خدمات اجتماعی، تفریحی و فرهنگی نیازهای جامعه، سیاست های برنامه ریزی و تصمیم گیری باید:
 • طرح مثبت برای تهیه و استفاده از فضای مشترک، تسهیلات جامعه (ازجمله مغازه های محلی، اتاق های جلسه، سالن های ورزشی، ساختمان های فرهنگی، خانه های عمومی و مکان های عبادت) و سایر خدمات باعث افزایش جوامع پایدار و محیط های مسکونی می شود.
 • محافظت در برابر دست خدمات و امکانات ارزشمند ضروری نیست به ویژه جایی که توانایی جامعه برای روبه برویی با نیازهای جامعه کاهش می یابد.
 • اطمینان از تاسیس مغازه ها و امکانات و خدمات می تواند باعث پیشرفت و به روز کردن سازگار در جهت منفعت جامعه شود.
 • اطمینان از یک رویکرد یکپارچه با درنظر گرفتن موقعیت مسکن، مصارف اقتصادی، خدمات اجتماعی.
 • مسئولین برنامه ریزی محلی باید یک رویکرد مثبت و مشارکتانه اتخاذ کنند تا قادر به پیشرفت در جهت دستیابی به (community right to build order) یک منطقه که از نظر ساخت و سازها در وضعیت مطلوب قرارگیرند باشند از جمله کار با انجمن ها برای شناسایی و حل مسائل کلیدی قبل از اینکه برنامه ها را مشاهده کنیم.
 • دولت جهت دستیابی به اطمینان درباره ی اینکه گزینه های کافی برای ایجاد مدارس جهت برآورد کردن نیازهای جامعه فعلی و جدید دردسترس است اهمیت زیادی قائل است. مسئولین برنامه ریزی محلی باید یک رویکرد مثبت و فعالانه برای پاسخگویی به نیازها داشته باشند و پیشرفتی که منجر به گسترش انتخاب در آموزش و پرورش خواهد شد آنها باید:
 • دادن وزن زیاد به نیاز برای ایجاد، گسترش یا تغییر مدارس
 • کار با مدارس مترقی به منظور شناسایی و حل مسائل کلیدی برنامه ریزی قبل از اینکه برنامه های کاربردی را مشاهده کنند.
 • دسترسی به فضاهای باز با کیفیت بالا و فرصت هایی برای ورزش و تفریح و سرگرمی می تواند سهم مهمی در سلامت و رفاه جوامع داشته باشد، سیاست برنامه ریزی باید براساس ارزیابی قوی و به روز نیاز به فضای باز، تسهیلات ورزشی و تفریح و فرصت برای تدارک جدید باشد.

ارزیابی باید نیازهای خاص و نقص کمی و کیفی یا مازاد فضای باز، امکانات ورزشی و تفریحی در منطقه محلی را شناسایی کند.

اطلاعات به دست آمده از ارزیابی باید مورد استفاده قراربگیرد تا تعیین کند چه مقدار فضای باز، ورزشی و تفریحی مورد نیاز است.

 • فضای باز موجود و زمین و ساختمان های مسکونی از جمله زمین های بازی نباید ساخته شوند مگراینکه :
 • ارزیابی انجام شده نشان دهد فضاهای باز، زمین ها یا ساختمان های بیشتر مورد نیاز است
 • خسارات ناشی از پیشرفت پیشنهادی با امکانات بهتر از لحاظ کمیت و کیفیت در مکان مناسب جایگزین خواهد شد.
 • توسعه در جهت امکانات ورزشی و تفریحی صورت خواهد گرفت.
 • سیاست برنامه ریزی باید حقوق عمومی راه و روش ها را حفاظت کند و افزایش دهد. مسئولین برنامه ریزی محلی باید به دنبال فرصت هایی برای ارائه بهتر امکانات برای کاربران باشند برای مثال افزایش لینک حقوق موجود شبکه های راه، ازجمله مسیرهای ملی
 • جوامع محلی از طریق برنامه های محلی و محله (nieghbourhood) باید قادر به شناسایی مناطق سبز حفاظتی ویژه که برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است باشند.

جامعه فضای سبز محلی قادر به رد کردن توسعه های جدید در مقابل این شرایط بسیار ویژه خواهند بود. فضای سبز محلی باید با برنامه ریزی محلی توسعه پایدار و سرمایه گذاری مکمل از جمله خانه ها، شغل ها و دیگر خدمات ضروری سازگار باشد.

فضای سبز محلی باید زمانی طراحی شود که طرح آماده یا بازنگری شود و بتواند تا پایان دوره ی طرح تداوم داشته باشد.

 • طراحی فضای سبز محلی برای مناطق سبز یا فضاهای باز مناسب نخواهد بود. طراحی باید جایی استفاده شود:
 • مکان یا جایی که در آن فضای سبز به طور معقولانه در مجاورت با جامعه خدمات رسانی می کند.
 • مکان یا جایی که در آن منطقه سبز به طور آشکار برای یک جامعه محلی خاص است و اهمیت بومی ویژه ای حفظ می کند برای مثال به دلیل زیبایی، اهمیت تاریخی ارزش تفریحی آن (مثلا به عنوان یک زمین بازی، آرامش و یا غنای حیات وحش آن)
 • مکان یا جایی که در آن منطقه سبز از نظر ویژگی ، بومی است. و یک حد گسترده از زمین نیست.
 • سیاست محلی برای مدیریت توسعه در یک فضای سبز محلی باید مطابق با سیاست کمربند سبز باشند.
9- محافظت از زمین کمربند سبز:
 • دولت اهمیت زیادی برای کمربند سبز قائل است. هدف اساسی از سیاست کمربند سبز جلوگیری از پراکندگی شهر با نگه داشتن زمنی که به طور دائما باز است می باشد، ویژگی های اساسی کمربند سبز باز بودن و تداوم آن هاست.
 • کمربند سبز 5 هدف ارائه می دهد:
 • بررسی پراکندگی نامحدود مناطق بزرگ ساخت و ساز
 • جلوگیری از ادغام شهرهای مجاور با یکدیگر
 • کمک رسانی در جهت حفاظت از حومه در مقابل تجاوز
 • حفاظت از موقعیت و ویژگی شهرهای تاریخی
 • کمک به بازسازی شهری با تشویق به بازیافت زمین های شهری متروک و…
 • زمانی که کمربند سبز تعریف شد، مسئولین برنامه ریزی محلی باید برنامه ریزی مثبت برای افزایش استفاده مفید از کمربند سبز کنند از جمله به دنبال فرصت هایی به منظور فراهم کردن دسترسی، فراهم کردن فرصت برای ورزش و تفریح و سرگرمی در فضاهای باز، حفظ و بهبود مناظر سازگاری بصری و تنوع زیستی و یا بهبود زمین های آسیب دیده و متروک است.
 • به طور کلی کمربند سبز در سراسر کشور در حال حاضر دایر شده است. کمربند سبز جدید تنها باید در شرایط استثنایی دایر شود. برای مثال زمانی که برای توسعه مقیاس بزرگ مانند توسعه ی عمده شهری یا سکونتگاه های جدید برنامه ریزی می کنند پیشنهاد یک کمربند سبز داده شود. مسئولین برنامه ریزی باید:
 • نشان دهند که چرا برنامه ریزی طبیعی و سیاست مدیریت توسعه کافی نخواهد بود
 • مسئولین برنامه ریزی محلی با کمربند سبز در منطقه خود باید مرزهای کمربند سبز را در طرح های محلی خود که چارچوبی برای کمربند سبز و سیاست سکونتگاه ها است استقرار نمایند. پس از تاسیس، مرزهای کمربند سبز باید تنها در شرایط استثنایی از طریق آماده سازی یا بررسی طرح های محلی تغییر کند. در آن زمان، مسئولین باید مرزهای کمربند سبز با توجه به تداومشان که در طولانی مدت مد نظر است در نظر بگیرند به طوری که آنها می توانند فراتر از دوره ی طرح را تحمل کنند.

84 در هنگام ترسیم و بازنگری کردن مرزهای کمرسبز، مسئولین برنامه‌ریزی محلی، بایستی نیازهای لازم برای الگوهای توسعه پایدار را در نظر بگیرند. مسئولان بایستی نتایج توسعه پایدار را در نواحی شهری داخل مرزهای کمرسبز به سمت نواحی شهرک‌ها و روستاهای داخل کمرسبز یا قسمت‌های بیرونی مرزهای کمرسبز، در نظر بگیرند.

85 هنگام ترسیم مرزها، مسئولان برنامه‌ریزی محلی بایستی: همخوانی و سازگاری را تضمین  بکنند با استراتژی برنامه محلی برای فراهم آوردن نیازهای شناسایی شده برای توسعه پایدار:

*شامل زمین هایی نباشد که لازم‌ نیست به صورت دائم به عنوان فضای باز باقی بمانند.

*هر جا که لازم است در نواحی برنامه‌ریزی شده‌ی زمین‌های محافظت شده بین نواحی شهری و کمرسبز به منظور فراهم آوردن نیازهای توسعه بلندمدت، این نواحی را شناسایی و مشخص کنند.

*مسئولان باید مشخص کنند که زمین‌های محافظت شده، در این زمان برای توسعه اقتصادی نداده شده‌اند. مجوز برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار زمین‌های محافظت شده بایستی اعطا شود بر اساس بازنگری برنامه محلی که در آن توسعه را طرح کرده است.

*مسئولان بایستی خودشان را قانع کنندکه مرزهای کمرسبز لازم نیست تغییر کنند در طول زمان اتمام برنامه توسعه.

*تعریف روشن مرزها با استفاده از ویژگی‌ها و خصوصیات فیزیکی که به آسانی قابل شناسایی‌اند و همچنین به احتمال زیاد این ویژگی‌ها دائمی و ماندگار می‌باشند.

86 اگر ضروری است برای جلوگیری از توسعه در روستا به دلیل مشارکت مهمی که ویژگی بارز روستا در باز بودن کمرسبز دارد، روستا بایستی در کمرسبز شامل شود. حال اگر با این وجود، ویژگی روستا لازم است محافظت شود بنا به سایر دلایل دیگر، در این صورت راه‌های دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد، راه‌هایی از قبیل نواحی محافظت شده یا سیاست‌های مدیریت توسعه نرمال. و روستا بایستی از برنامه کمرسبز استثنا شود.

87 مطابق با سیاست فضای سبز، در تعریف، توسعه نامتناسب برای کمرسبز مضر می‌باشد و نبایستی به این توسعه نامتناسب اجازه انجام داده شود مگر در شرایط خیلی استثنایی.

88 هنگام در نظر گرفتن کاربری‌های برنامه‌ریزی[1]، مسئولین برنامه‌ریزی محلی بایستی تضمین کنندکه اهمیت اساسی به هر نوع آسیب بر سر راه کمرسبز، شرایط خیلی خاص و استثنایی، موجود نمی‌باشد داده شده است مگر اینکه ضرر بالقوه برای کمرسبز وجود داشته باشد. و سایر آسیب‌ها، به طور واضح توسط ملاحظات دیگر، برجسته و مورد اهمیت قرار گرفته‌اند.

89 یک مسئول برنامه‌ریزی محلی بایستی ساخت و ساز ساختمان‌های جدید را در کمرسبز نامتناسب در نظر بگیرد. اما استثناهایی وجود دارد: *ساختمان‌ها برای کشاوزی و جنگل‌ها *فراهم‌ کردن امکانات متناسب برای ورزش‌های در فضای باز، تفریحات در فضای باز و همچنین فضا برای گورستان‌ها، تا آنجایی که کمرسبز را محافظت می‌کنند و همچنین با اهداف کمرسبز در تضاد نمی‌باشند. * توسعه و تغییر یک ساخت و ساز (ساختمان) تصریح می‌کند که این توسعه و تغییر در نتیجه اضافه بر ساخت‌های نامتناسب در بالا ورودی اندازه و اصلی ساختمان نمی‌باشد. *جا به جایی ساختمان، تصریح‌ می‌کند که ساختمان جدید برای همان استفاده قبلی است و در مقایسه با ساختمان قبلی بزرگتر نمی‌باشد. * infilling محدود در روستاها و خانه‌سازی محدود شده برای جوامع محلی، لازم است مطابق با سیاست‌های برنامه محلی تنظیم و تدوین شود. * limited infilling یا دوباره توسعه جزئی یا کامل مکان‌های قبلاً توسعه داده شده چه زیاده از استفاده باشد (مازاد بر استفاده باشد) و چه نباشد، تأثیر بیشتری بر روی باز بودن کمرسبز و اهداف زمین‌های مشمول کمرسبز دارد در مقایسه با توسعه موجود و حال حاضر.

90 ایجاد اشکال جدید از توسعه در کمرسبز نامتناسب نمی‌باشد و تصریح می‌دارد که این اشکال جدید از توسعه از باز بودن کمرسبز حمایت می‌کند و مخالف با اهداف زمین‌های مشمول در کمرسبز نمی‌باشد. این اشکال توسعه عبارتند از: بهره‌برداری معدنی (مواد)، عملیات مهندسی، زیرساخت‌های نقل و انتقال محلی که می‌توانند نیازهای لازم برای مکان کمرسبز را روشن و توضیح کنند.

91 هنگام امکان‌یابی برای کمرسبز، عناصر بسیاری از انرژی‌های قابل تجدید، توسعه نامتناسب را دربر می‌گیرد. در این‌گونه موارد، توسعه‌دهندگان نیاز دارند که توضیح بدهند شرایط خیلی استثنایی و خاصی را این چنین شرایط خیلی خاص و استثنایی ممکن است شامل منافع زیست‌محیطی وسیع ادغام شده با تولید افزایش یافته از انرژی از منابع تجدیدشدنی.

92 مناطق جنگلی فراهم می‌آورند فرصت‌هایی را برای بهبود بخشیدن محیط زیست در اطراف شهرک‌ها بوسیله افزایش دادن چشم‌اندازها و مناطق تفریحی و باغ وحش. یک برنامه در منطقه جنگلی، ممکن است اهمیت زیادی داشته باشد در آماده کردن برنامه‌های توسعه و کاربری‌های برنامه‌ریزی. هرگونه طرح‌های توسعه در مناطق جنگلی در کمرسبز بایستی موضوع سیاست‌های نرمال کنترل توسعه در کمرهای سبز باشد.

10-تلاقی چالش‌های تغییرات آب‌ و هوایی، سیلاب و تغییرات ساحلی:

93 برنامه‌ریزی نقش مهمی در کمک به تناسب کردن فضاها برای کاهش زیاد در خروجات گازهای گلخانه‌ای دارد. همچنین آسیب‌پذیری را به حداقل می‌رساند و حمایت می‌کند، بیرون‌داده‌های (محصولات) انرژی کربن تجدیدپذیر را و این موضوع مهمی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار می‌باشد.

94 مسئولین برنامه‌ریزی محلی بایستی استراتژی کنشگرایانه را اتخاذ کنند برای کاهش و وفق با تغییرات آب و هوایی، مواردی از جمله ریسک سیلاب، تغییرات ساحلی و تأمین آب و ملاحظات مورد تقاضا را، مدنظر قرار بدهند.

95 برای تأمین حرکت بیشتر در جریان کربن ضعیف، مسئولین برنامه‌ریزی محلی بایستی:

*برنامه‌ریزی کنند برای توسعه جدید در مکان‌ها و راه‌ها و روش‌هایی که محصولات و فراورده‌های گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد. *با صورت معادله تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز و کافی را برای ساختمان‌های مجود؛ و * هنگام برآورده کردن شرایط مورد نیاز در خصوص بی‌ثباتی ساختمان‌ها، باید به روشی اقدام کنند که سازگار و موافق با سیاست‌ها دولت در خصوص کربن و همچنین مسئولان باید در این زمینه استانداردهای توصیف شده ملی را مورد اتخاذ قرار دهند.

96 به هنگام تغیین کاربری‌های برنامه‌ریزی، مسئولان برنامه‌ریزی محلی بایستی توسعه جدید را انتظار داشته باشند برای *سازگار بودن با سیاست‌های برنامه‌ریزی محلی در خصوص شرایط مورد نیاز محلی، برای عدم تلفیق (decenr ralise) کردن منبع انرژی، مگر اینکه این مورد توضیح و روشن شود توسطط متقاضیان، د رنظر گرفتن انواع توسعه مشمول در برنامه و طراحی‌های توسعه، که این توسعه، ماندگار و شدنی نیست؛ و

*در نظر بگیرند (به حساب آورند) شکل و فرم زمین، لایه‌بندی، جهت و سمت ساختمان و چشم‌اندازها به منظور به حداقل رساندن مصرف انرژی.

97 به منظور کمک برای استفاده و تأمین انرژی کرب تجدیدپذیر و ضعیف، مسئولین برنامه‌ریزی محلی بایستی، مسئولیت تمام جوامع را در مشارکت برای تولید انرژی از طریق منابع کربن تجدیدپذیر، به رسمیت بشناسند. مسئولین بایست: استراتژی مثبت داشته باشند در ارتقاء و بهبود انرژی از طریق منابع کربن ضعیف و قابل تجدید مسئولان بایستی سیاست‌هایشان را طراحی کنند برای به حداکثر رساندن انرژی کربن ضعیف و قابل تجدید. از طرف دیگر باید تضمین کنند که تأثیرات نامتجانس مورد بررسی قرار گرفته است از جمله تأثیراتی مانند چشم‌اندازهای تجمعی

دیگر نوشته ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp