خلاصه کتاب اندیشه های نو - خلاصه مباحث ارشد جغرافیا -خلاصه مباحث دکتری جغرافیا

خلاصه اندیشه های نو شکوئی (برای آزمون ارشد و دکتری)

خلاصه کتاب جغرافیای شکوئی – خلاصه مباحث اندیشه های نو

با سلام خدمت دوستان گرامی. این نکات از کتاب اندیشه های نو دکتر شکوئی می باشد که توسط اینجانب برای آزمون ارشد و دکتری مطالعه شده و نکات به صورت ریز استخراج شده اند. امیدوارم شما نیز با خواندن این مطالب بتوانید موفق باشید.

خلاصه مباحث اندیشه های نو

– مراحل اکولوژیک نفوذ و توالی: مرحله توسعه، تراکم، کاهش تراکم و سرانجام جدایی گزینشی گروههای اجتماعی(مانند حومه نشینی در آمریکا)

– مکتب شیکاگو داوینیسم اجتماعی را در مورد شهرها با سکوت به کار می­گیرد و شکل گیری خاص شهرها را به آزادی امپریالیسم یک نظام طبیعی عمومی نسبت می­دهد

– مکتب نئواکولوژیک: رنسانس واقعی مطالعات اکولوژیک با کار آموس­ها ولی با تاکید بر فرهنگ

– اکولوژی فرهنگی: این نگرش از مکتب شیکاگو و به وسیله هارلن باروز وارد مباحث جغرافیایی شد

– در مکتب اکولوژی فرهنگی، مورفولوژی چشم انداز مد نظر است که تفکرات سنتی جغرافیا، روابط انسان و محیط را به خاطر می­آورد اما برخورد انسان­گرایی از ویژگی­های مهم این مکتب است. در اکولوژی فرهنگی هنگام مطالعه شهر بیش از هر عاملی به دوره­های تاریخی مکان­های شهری توجه می­گردد

– طرح مدل در شیوه حل مسائل آینده از برایان بری

– اولین پایگاه تفکر در مورد منشا پیدایش شهره « مکتب جبر جغرافیایی» با پایه­گذاری راتزل

-دومین پایگاه تفکر  نظریه پخش گرایی و گسترش که به وضعیت مساعد طبیعی بستگی دارد- دشت­های جنوب شرقی آسیا

– سومین پایگاه انقلاب و تکامل است که از ساده­ترین آن شروع و به تکامل می­رسد- تقریبا شبیه نظریه پخش

خلاصه مباحث ارشد و دکتری

– نظام سیاسی دولت شهرهای سومری را دموکراسی بدوی گفته­اند با پایه اقتصاد تجاری زمینی، دریایی و رودخانه­ای

– گوردون چایلد با توجه به میزان جمعیت سکونتگاههای شهری، انقلاب شهری را مطرح کرد

– نظریه هیدرولیک در پیدایش شهرها به تفسیر اکولوژیک از شهرنشینی بسیار نزدیک است

– یا معنای محیط گرایی : مفهوم مازاد تولید در کدام نظریه سازمان اجتماعی، نیروی سیاسی به وجود آمده هیدرولیک

– نظریه اقتصادی: شهر به عنوان بازار توسعه کشاورزی تحت تاثیر رشد و توسعه شهر قرار می­گیرد – با کارکرد مرکز تجارت

– سکونتگاههای دائمی بین سالهای 4000- 9000 ق. م.

– در شهرهای اولیه قشربندی براساس شغل، نظام کاستی، روحانیان، جنگجویان در راس هرم، معابد و قصر از ساختمان­ها است

-موهنجودارو و هاراپای در نقاط مرکزی حوضه­های حاصلخیز شکل گرفتند و مرکز اداری و مذهبی

-در دوره­های اول شهرنشینی دو عامل ساخت اجتماعی و تکنولوژی در توسعه شهر مهم بود

– آکروپلیس در شهرهای یونانی : مرکز پرستش خدایان با معماری­های برجسته با نقش­های مذهبی

– گردهمایی­های سیاسی، نمایش­های درماتیک، آیین­های مذهبی در «آگورا» بود

– افلاطون و ارسطو میزان توفیق دولت­ها را با توجه به جمعیت شهر مطرح می­کردند

– در قرون وسطی شهر ونیز به صورت دولت شهر اداره می­شد

– غیر از اروپا در قرون وسطی جنگ­های صلیبی، آگاهی از راهها و رشد جمعیت در توسعه شهرها موثر بود

– طبقه جدید در قرون وسطی : هنرمندان، بانکداران، صرافان، بافندگان و مهمان خانه­داران

– قبل از رسیدن به 1400 طاعون

– پنج عامل در ساخت مورفولوژی شهرهای قرون وسطی : دیوار شهر، بازار، قلعه نظامی، کلیسا- فلسفه خاص زندگی

– در مورفولوژی دوره رنسانس: معماران (سلامتی انسان ویتوریوس)، نظریه پردازان، مهندسان نظامی تاثیرگذار بودند

– یوتوپیا از توماس مور- آرمانشهری هم شکل جزیره­ای هلالی شکل و یک شهر تصوری 6000 نفری و تاکید بر سازمان جامعه انسانی

– آرمان شهر دوران رنسانس بیشتر به شکل کثیرالاضلاع با استحکامات ستاره­ای

– نماد شهر پویا در رنسانس قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها

– در شهرهای قرون وسطی بیشتر محله­ها به صورت مستقل اداره می­شدند

خلاصه کتاب جغرافیای شکوئی

– ساحتار شهری در دوران فئودالی قرون وسطی: ممتاز، یا ضعیف، در بیرون از دیوار شهرها از روند اصلی جامعه شهری (قومی )

– قدرت شهرهای تجاری از صنف یا اصناف – مورفولوژی شهر در اثر میزان خرید و فروش – نبود جداگزینی طبقات – ظهور و توسعه با دگرگونی الگوهای تجاری- مرحله انتقال از فئودالیسم روستایی به سرمایه داری شهری صنعتی شبکه حلقه­ای دارد

– آمستردام  از سال 1617 اداره برنامه ریزی داشت + گوتنبرگ 1623- استکهلم 1636

– عمومی­ترین ویژگی­ صنعتی شدن  صنعتی شدن پیدایش نظام کارخانه­ای بود

– زمینه قوی چه گروههایی باعث نهضت شهرکهای جدید انگلستان شد؟ سوسیالیستهای آرمانگرا و گروههای آنارشیستی

– توسعه و گسترش بیشتر شهرهای اروپایی بیشتر از مرکزیت  و عوامل تجاری بود

– شهرهای استعمار زده بیشتر مراکز اداری- سیاسی بودند- هر قطاع تا حدودی به صورت خودکفا

– در علم جغرافیا موقع فضایی، همواره بازتابی از نیروهای اجتماعی است

– از مشخصات همه شهرهای آفریقایی: آلونک نشینی و حاشیه نشینی با      جمعیت شهرها

– در بیشتر شهرهای عربی سهولت عبور دو شتر با بار کامل از کنار هم (5/3-23/3) حداقل عرض و ارتفاع را بود

– نقش کانونی مسجد جامع با بازار و محله­هایش منشا تحرک­های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی

– دو شهر که با تاثیر پذیری از معتقدات اسلامی  ساخت  و بافت قبلی خود را تکمیل کردند؟ دمشق، قسطنطنیه

– در شهر شاه جهان آباد(دهلی)  دو بخش شاه نشین و مسجد دو نصر مهم تشکیل دهنده شهر است

– حیدرآباد، جداگزینی قومی، اسلام آباد و استانبول

– مشخصات فرهنگ اسلامی، بیشتر از شرایط جغرافیایی و اقلیمی  در برنامه ریزی شهری موثر است

– استانبول و اسلام آباد براساس گروههای قومی تفکیک شده­اند

– شهر اسلامی جزیره مانند که دور آن پیاده روهاست، بازارهای مسقف

– در جامعه فراصنعتی ، شیوه زندگی جهان وطنی، روستا شهر در بخش مرکزی شهر سه نقش دارند: آموزش مهاجران، پاسداری از ارزشها، انتقال تفکرات و شیوه زندگی شهری به روستا و شهرهای دیگر

– مادر شهر یک میلیون جمعیت- مرکز کنترل اقتصاد جدید- ناحیه 3-5 میلیون نفری()

خلاصه اندیشه های نو

– سه ویژگی مادرشهرها: عدم تمرکز در مادر شهر- تخصصی شدن مشاغل- وابستگی متقابل

– جامعه مادر شهری از لحاظ فیزیکی، دارای یک بافت منسجم اجتماعی است و همه شرایط فرهنگی و قومی در قالب فیزیکی و اجتماعی به نظم می­پیوندد

– شهر مرکزی یا مادر شهر از مردمی با فرهنگ و پایگاههای اجتماعی- اقتصادی ناهمگن  و حومه از این نظر همگن

– مادرشهرها: افزایش سالهای عمر، افزایش تعداد میانسالان و کهنسالان

– وحدت و تجانس که در زندگی مادرشهرها وجود دارد بیشتر از اقتصاد شهری است

– همراهی سیاست و اقتصاد، چشم انداز بخش­های مرکزی مادرشهرها را شکل می­دهد

– توسعه تدریجی و مداوم اطراف شهرهای بزرگ با تراکم پایین ، حداقل توسعه ناموزون را به وجود می­آورد

– توسعه فیزیکی ناموزون شهر بیشتر به سیاست­های اداری روستا- شهر بستگی دارد و آشکارترین آن شرایط فیزیکی اطراف شهر

– شکل گسترده شهر شطرنجی: برای رسیدن به مناطق مختلف فاصله افزایش و سرعت نیز افزایش می­یابد

– شکل کهکشانی: واحدهای کوچک شهری با بخش متراکم و مرز کم تراکم – محل همه فعالیت های مهم شهری در مرکز واحدها – استفاده از اتومبیل شخصی

– شکل هسته­ای : مادر شهری است که در سراسر آن، تراکم فعالیتها و ساختمان­ها مانند بخش مرکزی- بیشتر حمل و نقل عمومی- خانه دوم- فاصله کمتر از محل کار- شلوغی خیابان­ها . شاید مسکو به این شکل دراید

شما می توانید دیگر خلاصه ها را در وبلاگ سایت مطالعه کنید.

خلاصه کتاب مدل نیز در قسمت محصولات سایت برای شما قرار داده شده است.

    3 دیدگاه

  1. ممنون از مطالب خوبتون. خلاصه کتاب صرافی رو ندارین بذارین؟

پاسخ دادن به اسماعیل سلیمانی راد لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

09056309708
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp