GIS

GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از بهترین نرم افزارهای تجزیه و تحلیل مکانی است. این نرم افزار در تحلیل لایه های رستری بسیار کاربرد دارد. تحلیل های زیادی را می توان با این نرم افزار انجام داد. به عنوان مثال مکانیابی - یا تحلیل مسیر و ... از زمانی که این نرم افزار پا به عرصه گذاشته است. خیلی از رشته ها مانند جغرافیا و شهرسازی و یا حتی رشته هایی مانند جامع شناسی نیز از آن استفاده کرده اند. در اینجا به صورت مختصر به بررسی این نرم افزار و کاربرد های آن...

پاورپوینت

پاورپوینت و چگونگی  استفاده بهتر از آن؟ پاورپوینت PowerPoint نرم افزاری است ساده و کارا  برای ایجاد برنامه های چندرسانه ای به عنوان مثال برای  برنامه های اطلاع رسانی . معمولاً بیشترین استفاده از PowerPoint در ایجاد سیستم تصویری قابل نمایش در ارائه ها و جلسه های مهم است . وجود الگوهای از پیش آماده شده، موجب می شود که در سریعترین زمان ممکن به مناسبترین نتیجه دست پیدا کرد. یکی از بهترین و قشنگترین  روش‌های آموزشی، استفاده از  PowerPoint است. با توجه به راحت بودن استفاده از این...
Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp