حراج!

پاورپوینت مکاتب – نظریه ها – دیدگاههای فقر

این پاور شامل 30 اسلاید

متن عالی

قابل ارائه برای کار درسی

دارای اسلایدهای و افکت های زیبا

 

 

11,000تومان

پاورپوینت مکتب ها فقر

پاورپوینت مکتب ها فقر – دانلود پاوپوینت فقر شهری

قسمت های از فایل

مقدمه

مسئله فقر، نه‌تنها يکي از مهم‌ترین مسائل جهان، بلکه يکي از مهم‌ترین مسائل و مشکلات داخلي کليه جوامع، چه ثروتمند و چه فقير می‌باشد. طبق آمارهاي ارائه‌شده، جوامع فقير آسيا، افريقا و امریکای لاتین که حدود 60 درصد جمعيت جهان را تشکيل می‌دهند فقط در حدود 12 درصد درآمد جهان را تصاحب کرده‌اند ولي بايد توجه داشت که در خود جوامع ثروتمند هم مسأله فقر به‌صورت يک مسأله حاد اجتماعي و اقتصادي وجود دارد. همواره فقر به‌عنوان يك مسئله جهاني مطرح بوده است اما از اواخر دهه ٧٠ و به‌ویژه با شروع دهه ٨٠ به دلیل پذيرش برنامه اصلاح ساختاري، آزادسازي و خصوصی‌سازی توسط بسياري از كشورهاي جهان فقر و حمايت از گروه‌های آسیب‌پذیر با شدت بيشتري موردتوجه قرار گرفت.

تعاریف فقر

فقر دلالت بر کمبود یا فقدان منابع ضروری برای ادامه حیات دارد

متناسب با نیازهای اساسی منابع ضروری حیات ، انواع فقر را     می توان تشخیص داد:

                – فقر اقتصادی یا معیشتی

                – فقر سیاسی یا قدرتی (بی قدرتی)

                – فقر فرهنگی یا فکری

                –  فقر اجتماعی یا عاطفی /فقر رابطه ای

تاکید عمده  بر فقر اقتصادی یا معیشتی است

دوتلقی عمده ازفقر اقتصادی :

  1. فقر مطلق یا معیشتی
  2. فقر یا محرومیت نسبی

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي جبرگرایانه و داروینیستی و ﻻﻣﺎرﻛﻴﺴﺘﻲ:

در ﻧﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ واساساً ﻓﺮاﺗﺮ از آن و به‌طور اﻋﻢ ﺗﻔﻜﺮ جبرگرایانه، ﻓﻘﺮ ﻳﻜﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺒﺮى و غیرقابل‌کنترل است. ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺒﺮى ﭼﻪ در ایدئولوژی‌های ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در ﺑﺎورﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ آن، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻘﺮ می‌پردازد. و آن را ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﻠﻤﺪاد می‌کند. ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮى ﺗﻔﻜﺮ جبرگرا باهم ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. فی‌المثل در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺟﺒﺮﮔﺮا ﻛﻪ عمیقاً از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎزع ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ داروﻳﻦ و ﺳﺘﻢ ارﺛﻰ ﻻﻣﺎرك تأثیر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻘﺮ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻗﻠﻤﺪاد می‌شود. در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮى ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺑﺸﺮ از ﻧﮋادﻫﺎ ،قومیت‌ها و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﺑﺮاى به دست آوردن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻨﮕﻨﺪ و آﻧﻜﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ، اورا برمی‌گزیند و ﺿﻌﻴﻒ، ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﻮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻰ منشأ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻨﮓ و جدال‌ها و اﺳﺘﻌﻤﺎرﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى جبرگرا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﻰ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻰ می‌نمود و درواقع اﺑﺰار در دﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان می‌بود.

دیگر محصولات سایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت مکتب ها فقر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp