حراج!

در این پاور پوینت به کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری –  کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل –  GIS و مدیریت شهری پرداخته شده است. قسمت هایی از متن پاورپوینت در اینجا آورده شده است.

GIS چیست؟

انجام عمليات فضايي

ارتباط و پيوند انواع اطلاعات

ذخيره اطلاعات نقشه اي

سئوالات مربوط به يك مكان

بررسي روند (Trend)

کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

GIS و مدیریت شهری

پاورپوینت شامل 60 اسلاید است.

این پاور پوینت قابل ارائه در تمامیی سطوح تحصیلی می باشد

18,000تومان 6,000تومان

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری – حمل و نقل و مدیریت شهری

در این پاور پوینت به کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری –  کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل –  GIS و مدیریت شهری – 

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری پرداخته شده است. قسمت هایی از متن پاورپوینت در اینجا آورده شده است.

فهرست این پاور پوینت

GIS چیست؟

انجام عمليات فضايي

ارتباط و پيوند انواع اطلاعات

ذخيره اطلاعات نقشه اي

سئوالات مربوط به يك مكان

بررسي روند (Trend)

کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

GIS و مدیریت شهری

 

GIS چیست؟

سيستم اطلاعات جغرافيايي يا GISیک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع اوری وذخیره و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد. GISيك سيستم رايانه اي است كه امكان دسترسي و كاربري همزمان از چند موضوع را به دست مي دهد. اين سيستم مي تواند با روي هم انداختن  (Overlay)نقشه هايي با موضوعات مختلف از يك منطقه، امكان بررسي همه جانبه آن منطقه را موجب سازد. اين سيستم ها قادر هستند عمليات مختلف فضايي، ارتباطي، پردازش و مديريت داده ها را انجام دهند. چنين ويژگي هايي موجب شده است  GIS به عنوان ابزاري كه توانايي تصميم گيري را افزايش مي دهد، شناخته شود.

GIS در زمينه هاي مختلف تكنولوژيكي

امروزه  GIS در زمينه هاي مختلف تكنولوژيكي، صنعتي، زيست محيطي، جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و هزاران موضوع ديگر به كمك بشرشتافته و به كمك آن بشر توانسته در هزينه و از آن مهم تر زمان، صرفه جويي چشمگيري نمايد. در واقع تمام سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي نوعي نمادسازي رايانه اي از برخي جنبه هاي جهان واقعي اند. GIS ديد ساده اي از جهان واقعي ارائه مي دهد كه به آن مدل كي گويند. مدل همان تلفيق داده هاست كه وسيله اي براي درك سيستم هايي به شمار مي آيد كه در شرايطي ديگر، پيچيدگي يا مقياس مكاني آن خارج از درك ذهني ما قرار دارد.

با توجه به مسائل طرح شده توانايي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي عبارتست از :

انجام عمليات فضايي

در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي امكان تحليل همگاني و فضايي

 عوارض و روابط ميان آنها،بر اساس مختصات جغرافيايي وجود دارد.

ارتباط و پيوند انواع اطلاعات

در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي امكان پيوند ميان مجموعه هاي گوناگوني از

اطلاعات جغرافيايي با اهداف مختلف تحليلي وجود دارد.

ذخيره اطلاعات نقشه اي

در يك سيستم، امكان ذخيره انواع نقشه هاي شماتيك به شكل فايل هاي كامپيوتري وجود دارد به طوري كه

قابل استفاده براي تلفيق و تحليل كامپيوتري مي باشند. سئوالاتي كه سيستم اطلاعات جغرافيايي قادر به پاسخ گوئي مي باشد

سئوالات مربوط به يك مكان

در يك مكان مشخص چه چيزي وجود دارد؟ اين اولين سئوالي است كه در يك سيستم GIS قادر به جواب گويي به آن مي باشد. يك مكان مي تواند به طرق مختلفي در سيستم تعريف شود. مثلاً با نام مكان، كد

مشخصات جغرافيايي (طول و عرض جغرافيايي).

سؤالات شرطي

يافتن مكاني كه شرايط معيني را در بر دارد. مثال، پيدا كردن منطقه اي كه جنگل نباشد، مساحت آن حداقل يك هكتار باشد، در فاصله 100 متري جاده قرار

گرفته باشد و خاك آن نيز براي ساختمان سازي مناسب باشد. در اين سئوال چهار شرط مطرح شده است كه نماينده ويژگي هاي همه شروط مورد نظر مي باشد. GIS قادر به يافتن چنين مكاني با توجه به شرايط تعيين شده مي باشد.

بررسي روند (Trend)

از گذشته تا كنون چه تغييراتي در مكان يا در سطح معيني بوقوع پيوسته است؟

 در واقع اين سئوال تركيبي از دوسئوال قبل است يعني سيستم بايد مكان هايي را

 كه طي دوره معيني زماني دچار تغييراتي شده اند (شرط) شناسايي نمايد.

در این پاور پوینت به کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری –  کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل –  GIS و مدیریت شهری – 

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری پرداخته شده است. قسمت هایی از متن پاورپوینت در اینجا آورده شده است.

کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری ، کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل و  GIS و مدیریت شهری از جمله کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی هستند.

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سیستم‌های حمل و نقل شهری و ازدیاد تقاضای سفر‌ها وحجم بالای ترددهای صورت پذیرفته و نیاز به تامین امکانات اولیه و زیر بنایی این سیستم حمل ونقل و نیاز مبرم به ارائه یک مدیریت توانمند جهت عدم مواجه یا کاهش معضلات حمل و نقلی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تلفیق اطلاعات لازم در حوزه حمل و نقل و GIS بیش از پیش ضروری می‌نماید. از این رو در اینجا عمده‌ترین پروژه‌ها و نیز معضلات حمل و نقلی که می‌تواند با یاری از سیستم GIS به نحو مطلوبی مدیریت گردد ارائه می‌گردد

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

طی چند سال اخیر اقداماتی در زمینه طرح ریزی بعضی از مناطق شهری در ایران صورت گرفته است. در روند تولید طرح ابتدا باید هدف مشخص گردد، سپس شناسایی و بعد اهداف اجرایی آن تحلیل گردد و در نهایت طرح را انتخاب و اجرا نموده و نهادی بر آن نظارت نماید.این طرح ها در قالب طرح توسعه شهری مطرح می گردند که طرح های هادی روستا – هادی شهری- تفصیلی و  … نيز از آن  دسته انددرطي چند دهه اخیر و به خصوص پس از انقلاب اسلامی با رشدفزاينده شهرنشینی مواجه شده ایم و اين در حالی است که وضعیت شهرها پاسخگوی نیازهای مردم نمی باشد در نتیجه این نیازها باید از بعد اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد چون مشکلات اجتماعی و اقتصادی طبعاً پیامدهای روانی را به دنبال خواهد داشت. البته مشکلات با يكديگر در تعاملند و نمی توان گفت که اگر شخصی از لحاظ درآمدی در رفاه باشد مشکل مسکن، آموزش بهداشت و … را نخواهد داشت و یا به عکس.

جی آی اس و طرح تفصیلی شهری

»در این طرح ابتدا باید ماهیت و ارزش زمین را در طرحهای مکان یابی و ضوابط طرح تفصیلی وارد کنیم که علاوه بر پارامترهای هندسی و دسترسی، ، پارامترهای قیمت زمین را هم در اختیار بگیریم.برای به دست آوردن ماهیت و ارزش زمین ابتدا باید برداشتی از وضع موجود انجام شود. برای حفظ و نگهداری آن اطلاعات و وارد کردن داده ها نرم افزار GIS به کمک می آید. به وسیله این نرم افزار همه اطلاعات مربوط به وضع موجود از لحاظ کاربری، کیفیت، عمر بنا، طبقات، وضعیت معابر و تفکیک پلاکها و … را وارد، مشخص و حتی آنها را به روز نمود.البته در مورد تفکیک زمینها باید گفت که یک فعالیت ساختمانی نمی باشد و بایستی در چهارچوب طرحهای آماده سازی زمین که سند پایین دست طرح تفصیلی مي باشد استفاده نمود. ولی برای شروع کار ساختمانی و ساخت و ساز مهم است چون بدین ترتیب نوع کاربری و ارتفاع پذیری و معابر و … آن مشخص می گردد. یا بهتر است بگوییم که بسته به نوع کاربری یا منطقه بندی شهرها به مناطق مسکونی -تجاری- صنعتی – اداری …. تفکیکها فرق می کند.

کاربرد GIS  در برنامه ريزي شهري

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری ، کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل و  GIS و مدیریت شهری از جمله کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی هستند.

GIS علاوه بر استفاده از نقشه هاي کاربردي شهري نظير نقشه هاي  مناطق مسکوني، تجاري، اداري، تأسيسات و تجهيزات شهري و ….. مي تواند به مقايسه و استفاده همزمان از دو يا چند نقشه در جهت اهداف شهري مدنظر برنامه­ريز بپردازد .

استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری 5 امتیاز دارد:

-1 امکان مدیریت حجم زیادی از داده ها را دارد.

-2 اصلاح تغییرات داده ها در آن آسان است.

-3 قابلیت نمایش در فرمتها و اشکال گوناگون به صور مختلف نظیر نقشه­های کاغذی ، رقومی و … را دارد.

-4 استفاده از آن برای کاربران مختلف آسان است

-5 قابلیت یکپارچه کردن داده های خود را با سایر داده ها مانند اطلاعات کاداستری، اکولوژیکی، داده های اقتصادی ، اجتماعی و… دارد.

GIS و مدیریت شهری

در این پاور پوینت به:

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

–  کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل

–  GIS و مدیریت شهری

– کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری 

پرداخته شده است.

وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ادﻏﺎم اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ، در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد و در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

 “ﻣﻜﺎن” ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ .ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣـﺴﻴﺮ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ آب، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻣﻼك ﻳﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري در ﻫﻤـﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﻣﻲ گیرد.

کاربرد GIS و مدیریت شهری

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي را بسياري از شهرداري ها و نهادهاي محلي براي بهبود وضعيت خدمات رساني و تصميماتي در بخشهاي شهرسازي و GIS كه براي بهبود وضعیت عمومي اتخاذ می شوند، به كار می برند . بسياري از خروجيهايي از مديريت شهري قابل رؤيت هستن د . براي مثال، مي توان طراحي و برنامه ريزي براي برق، آبع فاضلاب و گاز شهري را با طراحي و برنامه­ريزي محله ­ها و مناطق شهري كه در چارچوب طرحهاي جامع ديده ميشود.

 

در این پاور پوینت به کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری –  کاربرد gis  در ترافیک و حمل و نقل –  GIS و مدیریت شهری – 

کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری پرداخته شده است. قسمت هایی از متن پاورپوینت در اینجا آورده شده است.

پاورپوینت شامل 60 اسلاید است

این پاور پوینت قابل ارائه در تمامی سطوح تحصیلی می باشد

فایل باما مرجع دانلود پاورپوینت های تخصصی جغرافیا

آنچه در فایل باما می توانید دانلود کنید:

#پاورپوینت های آموزشی رشته جغرافیا 

#خلاصه مباحث ارشد و دکتری رشته جغرافیا

#اطلاعات GIS شهرهای ایران

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Cresta WhatsApp Chat
Send via WhatsApp